Gratis proberen

Disclaimer

De informatie op de website en overige publicaties zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat alle informatie altijd correct en actueel is. Zelfmakelaar Plus doet zijn best om misbruik van de site en de op de site geplaatste gegevens te voorkomen, we zijn niet aansprakelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie op de site en informatie die door derden op de website is geplaatst dan wel via de website wordt verzonden. Zelfmakelaar Plus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van enige op de site geplaatste informatie.

Alle op de website geplaatst beeldmateriaal en tekstmateriaal is in eigendom van Zelfmakelaar Plus. De teksten en of beeldmateriaal mogen op geen enkele wijze door anderen worden gebruikt, uitgezonderd in geval door Zelfmakelaar Plus uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven voor gebruik van de op de site geplaatste materialen.