Gratis proberen

Privacy beleid

De website van Zelfmakelaar Plus is eigendom van Zelfmakelaar Plus B.V.  Zelfmakelaar Plus zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing en Zelfmakelaar Plus zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Het is Zelfmakelaar Plus toegestaan samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Zelfmakelaar Plus is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een partner en of producten leverende partij met deze gegevens omgaat. Wel zal Zelfmakelaar Plus proberen alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de WBP.

Bescherming van persoonsgegevens

Zelfmakelaar Plus probeert te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.  Zelfmakelaar Plus werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Het verwerken van gegevens

Zelfmakelaar Plus kan uw gegevens opnemen in bestanden die tot doel hebben nader onderzoek te verrichten naar de producten en diensten van Zelfmakelaar Plus.

Cookies

De website Zelfmakelaarplus.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of smartphone worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het bestelproces mogelijk te maken, de website beter te laten werken zodat u beter over de site kunt navigeren, en om de bezoekersaantallen bij te houden door middel van Google Analytics. Zelfmakelaar Plus gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

Zelfmakelaar Plus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy policy. Wij adviseren u  de Privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.