Gratis proberen
Terug naar overzicht
dalen de prijzen

Gaan de Huizenprijzen alweer dalen ?

Gepubliceerd: 2 maart 2018

De woningprijzen zijn nog niet gestopt met stijgen of we beginnen al over het dalen van prijzen. Al dat stijgen is voor de verkopers natuurlijk hartstikke mooi, maar wat nu als we opeens beginnen met dalen?

 

Hypotheekrenteaftrek

Uit onderzoek is gebleken dat de hypotheekrenteaftrek invloed heeft op de prijs van woningen. De laatste tijd zijn daardoor de prijzen gestegen. Tevens is bekent dat onze economische situatie, de ontwikkelingen van het aantal huishoudens, de inkomsten, de bevolkingsgroei, het consumentenvertrouwen en de koopkracht van invloed zijn op de prijzen. Dankzij het Kabinet Rutte III gaat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld afgebouwd worden. Dit afbouwen is begonnen in 2014, maar met een percentage van 0,5 procent-punt per jaar. In 2020 wordt dit 3 procent-punt per jaar! Dit zou kunnen betekenen dat de prijzen vanaf 2020 gaan dalen.

Maximale hypotheek

Elk jaar horen we het DNB, het IMF en/of de Oeso pleiten voor een verlaging van de maximale hypotheek naar 80 of 90% van de koopsom. Momenteel mogen we een maximale hypotheek van 100% van de woningwaarde. Als de maximale hypotheek verlaagd wordt loop je minder kans op een enorme restschuld wanneer er weer een woningmarktcrisis ontstaat. Een verlaging van de maximale hypotheek zou, volgens De Nederlandse Bank (DNB) ook zorgen voor lagere huizenprijzen. Ook zullen er fors minder woningen verkocht worden en komt er een tekort aan huurwoningen, omdat starters langer moeten doorsparen.  Uit de berekening kwam een verwachte prijsverlaging van 6 % in 2028. Het huidige kabinet heeft laten weten dat er tijdens deze regeerperiode niets aan dit maximum zal worden veranderd.

Hypotheekrente

De Hypotheekrente zal hoogstwaarschijnlijk gaan stijgen. Een oorzaak hiervoor zijn de nieuwe strengere regelgevingen. De Nederlandse banken en verzekeraars moeten hogere buffers aanhouden, waardoor de consument meer moet betalen om dit te verwezenlijken. Wanneer er meer rente afgedragen moet worden over de hypotheek, zal je een minder hoog bedrag kunnen lenen.

Deze vooruitzichten hebben ook weer een negatieve invloed op de huizenprijzen.

Grijze markt

In 2014 bracht Het Planbureau voor de Leefomgeving en toekomstverwachting voor de huizenmarkt van 2030 uit. In deze verwachting kwam naar voren dat het aantal jonge gezinnen massaal hun eengezinswoningen op de markt brengen. Er komen nu al jaarlijks zo’n 30.000 koopwoningen op de markt en het PBL schat da dit in 2030 oploopt naar 50.000 woningen. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar deze eengezinswoningen enorm dalen. Met name in de Randstad zal er een overaanbod komen, waardoor de prijzen zeker zullen dalen.

 

Er zal de komende jaren nog wel sprake zijn van een woningtekort, maar de markt gaat veranderen. Er zullen prijswijzigingen plaatsvinden door de ontgroening en vergrijzing, het langer zelfstandig wonen van ouderen, de toename van de eenpersoons huishoudens en de trek naar de steden. Wees je er dus bewust van dat deze ontwikkelingen ook gevolgen kunnen hebben voor jou.

 

 

 

 

Deel dit artikel: