Gratis proberen
Terug naar overzicht

Waar moeten we heen?

Gepubliceerd: 23 september 2016

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat er bijna overal in Nederland extra woningen gebouwd moeten worden. In de komende periode, en dan praat ik over 2015-2030, zal het aantal huishoudens enorm blijven toenemen in vrijwel alle gemeenten. In totaal zullen dit zo’n 700.000 huishoudens zijn. Om dit enorme aantal op te vangen, moeten er jaarlijks 70.000 tot 80.000 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. Dit jaar worden er, naar verwachting, maar 45.000 nieuwe huizen gebouwd.  Vooral onze vier grote steden:  Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zullen de komende jaren groeien. Er zijn enkele gemeenten, tegen de oostgrens van ons land, waar geen groei verwacht wordt.

Dit woningtekort is een zorg voor de toekomst. Er wordt te weinig gebouwd en de kans is groot dat om deze reden de woningmarkt nog meer onder druk komt te staan. Dit betekent dat de kans groot is dat de prijzen van de huizen sneller op zullen lopen.

Inmiddels heeft de Vereniging Eigen Huis dit probleem aangekaart bij de gemeenten. Er wordt sterk aangeraden dat de gemeenten meer rekening gaan houden met de vraag naar woningen op dit moment. Toch vindt de Vereniging Eigen Huis niet dat de gemeenten dit probleem alleen moeten oplossen. De provincies en gemeenten moeten samen werken om een plan te ontwikkelen die aansluit bij de momentele vraag naar nieuwbouwwoningen.

 

 

 

Deel dit artikel: