Gratis proberen

Hoe en wanneer ontvang ik de koopsom?

De koopsom wordt door de koper aan de notaris betaald op het moment dat de akte van levering wordt gepasseerd. Pas nadat de notaris van het kadaster bericht heeft gekregen dat de eigendomsoverdracht is ingeschreven in het kadaster, maakt de notaris het geld (uiteraard na aftrek van de hypotheek en eventuele ander schulden) op jouw bankrekening over.

Deel dit artikel: