Gratis proberen

Welke gebouwen hebben geen energielabel nodig?

De gebouwen die niet verplicht zijn tot het hebben van een energielabel zijn:

   • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
   • Beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
   • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
   • Gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
   • Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
   • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
   • Woonboten;
   • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.
Deel dit artikel: