Gratis proberen
Terug naar overzicht
Bouwen helm tekeningen

Zuid-Holland helpt met bouwen!

Gepubliceerd: 19 oktober 2018

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om mankracht en geld beschikbaar te stellen voor de woningbouw. Er heerst nu grote vraag naar nieuwbouwwoningen en de provincie neemt maatregelen om dit sneller te realiseren.

Tijd voor ACTIE


Deze maatregelen worden onder anderen beschreven in het Actieplan Woningbouw, dat is gepresenteerd op 4 oktober. Er moeten in Zuid-Holland tot 2025 nog zeker 100.000 woningen bijgebouwd worden. Momenteel liggen er genoeg plannen, alleen de uitvoer loopt wat achter. Inmiddels is het geen zaak meer van plannen, maar van doen en SNEL. Door te investeren in mankracht en het vrijmaken van geld hoopt de provincie het bouwtempo omhoog te gooien. In het actieplan zijn de volgende drie punten opgenomen: een Vliegende Brigade, Financiële ondersteuning en een Vereenvoudigd Woningbouwprogramma.

Bouwen, hoe moet dat?


De gemeenten in Zuid-Holland geven aan over te weinig capaciteit en expertise te beschikken om alle liggende plannen te kunnen realiseren. Om toch de juiste persoon voor elke klus te vinden stuurt de provincie een ‘Vliegende Brigade’, een speciaal samengesteld team die het tekort aan expertise tijdelijk opvult. In Noord-Holland bestaat er al een dergelijk team en naar hun eigen zeggen verloopt dat erg goed.

Geld uit het potje


Daarbij willen de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Zuid-Holland, geld beschikbaar stellen om de woningbouw nog meer te versnellen. Momenteel blijft een plan liggen, omdat de laatste financiën niet rond zijn gekregen. De provincie wilt de laatste gaten vullen door bijvoorbeeld de openbare ruimten van een bouw te financieren of door de infrastructuur aan te leggen. Zo vervalt er een deel van de kosten en kunnen meer plannen gerealiseerd worden. De gemeente kan voor deze financiële ondersteuning een verzoek indienen.

Bouwen zonder gedoe.


De derde maatregel die nageleefd gaat worden is een vereenvoudiging van het woningbouwprogramma. Deze vereenvoudiging betekent dat de gemeenten direct aan de slag kunnen met de bouw van woningen. Op het moment dat de gemeente over een goede grondpositie beschikt, binnen bestaande steden en/of dorpen in de buurt van een station dan hoeft zij niet in overleg te gaan met regionale partners, zoals buurtgemeenten. Ze mogen direct bouwen.

Plannen nu haalbaar?


Of de provincie gaat slagen in het behalen van alle doelen hangt af van de samenwerking met allé partijen. Zowel het Rijk, de bouw en andere betrokken corporaties zullen hun eigen steentje bij moeten dragen. Zij hoopt met deze maatregelen in ieder geval dichter bij succes te komen.

Deel dit artikel: