Gratis proberen
Terug naar overzicht
Lege woonruimte

Woonruimte waar is die nog te vinden?

Gepubliceerd: 24 februari 2017

Leegstand nu

Er is bijna geen lege woonruimte te vinden. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat de leegstand van woningen in Nederland op dit moment extreem laag is! Zo blijkt dat er 8.500 huizen minder leegstaan ten opzichte van 2015. Vorig jaar stond slechts 2% van de woningen in Nederland leeg. Dit komt neer op zo’n 177 duizend lege woonruimte.

Kantoren en winkels wel leeg

Onder alle leegstaande ruimten is het opvallend dat de meeste leegstand te vinden was onder kantoren en winkels. Deze bedroegen samen namelijk al 41% van alle leegstand. In Limburg, Noord-Holland en Flevoland waren de hoogste cijfers te vinden. Hier stond namelijk drie op de tien kantoren leeg.

De meeste winkelleegstand was te vinden in Limburg. In 7 gemeenten in Limburg waren maar liefst een kwart van de winkelruimten ongebruikt! Ook de totale pandenleegstand was in Limburg het hoogst.

 

 

 

Deel dit artikel: