Gratis proberen
Terug naar overzicht

Akte van levering

In de akte van levering wordt de overdracht van een huis geregeld. Dit document wordt door de notaris aan de hand van de eerder gemaakte koopakte opgesteld en op de dag van transport door koper, verkoper en de notaris ondertekend. In de akte van levering vind je een volledige omschrijving van het registergoed en alle afspraken die gemaakt zijn, maar ook erfdienstbaarheden en de overige op het huis rustende rechten en plichten.

Deel dit artikel: