Gratis proberen
Terug naar overzicht

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw huis zoals de gemeente die heeft vastgesteld. Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld en ontvang je een bericht met de meest recente WOZ-waarde. De WOZ-waarde wijkt vaak af van de taxatiewaarde of de waardebepaling van de NVM makelaar. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt het huis niet echt bekeken of getaxeerd, maar wordt de waarde alleen maar vastgesteld op basis van verkopen uit het verleden van vergelijkbare en soms minder vergelijkbare woningen.

Deel dit artikel: